O nama

Udruga branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina KVIN, osnovana 17. lipnja 1993. godine, je dragovoljna, nezavisna, izvanstranačka organizacija hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Okuplja bivše i sadašnje djelatnike INA-Naftaplina, Crosca, STSI-a, Plinacra, Hostina i dijela INA-Trgovine, te sadašnjih i budućih ustrojstvenih dijelova INA-e. Udruga ima svoje dužnosnike - predsjednika i dopredsjednike, tajnika i svoja tijela - Sabor, Središnji odbor, Nadzorni odbor, Sud časti. Sabor čini po pet članova iz svake podružnice, a njegovom radu mogu sudjelovati svi članovi KVIN-a. Središnji odbor čine predsjednik i potpredsjednici KVIN-a i predsjednici podružnica. Članove nadzornog odbora i Suda časti biraju članovi KVIN-a na zasjedanju Sabora KVIN-a. .

Obzirom da ima 1000 članova koji žive i rade po cijeloj Hrvatskoj, Udruga je podijeljena po podružnicama prema mjestu rada odnosno stanovanja članova i to su:

  • Zagreb
  • Ivanić Grad
  • Lipovljani - Novska
  • Vinkovci
  • Donji Miholjaac
  • Bjelovar
  • Đurđevac
  • Stružec-Popovača-Okoli i
  • Moslavačka Gračenica
  • Nova Gradiška - Požega

Svaka podružnica ima svog predsjednika, potpredsjednika, tajnika i referenta za rekreaciju.

Također se skrbi o svojim članovima te im pomaže u rješavanju njihovih problema vezanih za radna mjesta, zdravstvenih i socijalnih problema . . .

Aktivni natječaj

Interni natječaj INA grupe

Kontakt

Udruga branitelja Domovinskog rata INA - Naftaplin "Kvin"

Adresa: Šubićeva 29, Zagreb
Telefon: 01 465 1606
Tajnik: +385 (91) 497 1812
E-mail: Administrator KVIN-a